page-b
  • Smart socket

    Smart utičnica

    Utičnica za punjenje je pametna utičnica s programibilnim upravljanjem vremena, prikaza i preklopnika. Može dovršiti mjerenje električnih parametara poput napona, struje, aktivnog faktora snage, frekvencije itd., Mjerenja energije, prikaza podataka, kontrole izlaza itd. Korisni model može se široko koristiti za punjenje kontrole porodičnih garaža i sigurnu potrošnju električne energije od preduzeća i institucije.
  • Power strip

    Traka za napajanje

    To je utičnica s automatskom identifikacijom potrošnje energije opreme i aktivnim prebacivanjem. Široko se koristi u kontroli veze između kućnog televizora, prijemnika i stereo uređaja, kao i u kontroli veze računara i pisača u preduzećima i institucijama. Kako bi se postigao efekat uštede energije i smanjenja emisija.